Skip to main content

Een deel van de voormalige GGZ Boumankliniek, thans Kliniek Rotterdam Alexander, wordt gesloopt om ruimte te maken voor een nieuw modern beddenhuis met 93 patiëntenkamers.

Het oudere deel van het huidige gebouw heeft onvoldoende inwendige hoogte om een nieuwe indeling met verblijfsafdelingen te maken. Na een grondig vooronderzoek, door ons verricht, is besloten af te zien van verbouwing en renovatie. Betreffend bouwdeel wordt nu vervangen door nieuwbouw in 3 bouwlagen in aansluiting op de recente uitbreiding van de kliniek. Hierin worden opgenomen een High Intensive Care, een Psychiatrische Somatische Unit, een Crisiscentrum, en een gesloten opname Psychiatrie en Verslaving.