Montessorischool Almere

De opdracht was een school neer te zetten voor 8 klassen, met speellokaal.

Indeling school
De begane grond en de verdieping huisvesten ieder 4 lokalen en algemene ruimten (zoals kantoren). Tegenover de lokalen ligt het speellokaal.

Vrij invulbaar gebied
De lokalen liggen aan een vrij invulbaar gebied van maximale grootte binnen de geldende normering. Hier is ruimte om te spelen, maar ook voor een bibliotheek en kleine werkhoekjes.

Toneel
De wand naar de algemene ruimte kan worden weggeschoven. Zo ontstaat een niveauverschil. Het hogere gedeelte kan zo benut worden als toneel.

Adres: Danslaan 60, 3126 NA Almere
Opdrachtgever: Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Almere

Omvang: 1.090 m2 BVO
Ontworpen in: 1997
Opgeleverd in: 1998