Reconstructie/ restauratie Gemaal Wijdenes Spaans Anna Paulowna

De opdracht was de pompen te vernieuwen en het gemaal volledig te restaureren. Het gaat om een Rijksmonument. Dat betekende dat we de pompen met respect voor de originele bouwstructuur moesten inpassen.

Werking inzichtelijk voor wandelaars
Wandelaars kunnen nu op kadeniveau de nieuwe pompenruimte in kijken. Zo krijgen ze een prachtig zicht op hoe het gemaal werkt.

Bezoekersruimte
Het gemaal heeft nu ook een bezoekersruimte. Daar kunnen geïnteresseerden diepgaandere informatie vinden over het gemaal.

Adres: Van Ewijcksvaart 3A, 1761 JS Anna Paulowna
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Omvang: 200 m2 BVO
Ontworpen in: 2009
Opgeleverd in: 2011