Restauratie zwembad De Houtvaart Haarlem

De opdracht was het zwembad uit 1926 zorgvuldig te restaureren. Het dreigde gesloopt te worden, maar na een lange strijd kwam het op de Rijksmonumentenlijst.

Herstellen van de oorspronkelijke vorm
Een belangrijk onderdeel van de renovatie was het herstellen van de oorspronkelijke rechthoekige vorm van het zwembad. Dit realiseerden we door aan de oostzijde – bij de doorbraak naar de speelweide – een gemetselde pergola aan te brengen. Het zicht op de speelweide is echter wel behouden.

Roestvrij staal
In overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is voor de bassins gekozen voor een bekleding van roestvrij staal.

Zonne-energie
De perrons kregen een bedekking met warmtecollectoren in de vorm van rubber matten. Met de opgevangen zonne-energie wordt het water verwarmd.

Verder is het gebouw zorgvuldig gerestaureerd.

Adres: Piet Heinstraat 12, 2014 AR Haarlem
Opdrachtgever: Stichting Sportaccommodaties Haarlem

Ontworpen in: 2004
Opgeleverd in: 2006