Skip to main content

BIM

Bij de totstandkoming van een ontwerp maken we gebruik van Building Information Modelling (BIM). Alle informatie over het ontwerp is hierbij opgeslagen in een 3D-model van de gebouwen. Vanuit dit model genereren we alle doorsneden, plattegronden, gevels, details en de situatietekening.

Op deze manier geeft BIM u in een vroeg stadium goed inzicht in de ruimtelijk opbouw van het ontwerp. Daardoor kunt u beter participeren in het ontwerpproces. U kunt als het ware door uw gebouw heen lopen en de ruimten ervaren.

Deze koppeling maakt de kans op fouten aanzienlijk kleiner dan bij de klassieke tweedimensionale methode. Aan het model is informatie toegevoegd over functies, materialen, bezonning, afwerkingen en proces. Hiermee zijn interactieve overzichten en meetstaten te genereren.

Ook kan de informatie eenvoudig uitgewisseld worden met betrokken projectpartners. Dit gaat via de open IFC-standaard, dus onafhankelijk van software en werkmethodiek. We hebben ervaring met BIM niveau LOD 500.

Aan het einde van de uitvoeringsfase krijgt u ook een correct en volledig afgestemd IFC-model opgeleverd, ‘as build’. Dit kunt u vervolgens weer gebruiken voor onderhoud en beheer.