Skip to main content

DUURZAAM BOUWEN

Duurzaam bouwen is bouwen met het oog op de toekomst en het welzijn van mensen. De uiteindelijke toekomstwaarde van een gebouw wordt door meer bepaald dan alleen techniek en materialen. 

Een duurzaam gebouw is wat ons betreft allereerst een gebouw van hoge architectonische kwaliteit. Aansprekende tijdloze architectuur die past in zijn omgeving. Goed afgestemd op het huidige gebruik maar flexibel in de toekomst. Een gebouw waar mensen van houden en dat mensen willen behouden.

Duurzaam heeft natuurlijk een bredere betekenis. Ook daar besteden we bij een ontwerp veel aandacht aan: thema’s als energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Het resultaat van onze duurzaamheidsfilosofie: een gebouw met extra opbrengsten (variërend van een lage energierekening en lage onderhoudskosten) tot een hogere productiviteit (bijvoorbeeld door lager ziekteverzuim van de gebruikers).