Onderwijsgebouw De Travelaar Sint Michielsgestel

De opdracht was het onderwijsgebouw op het terrein van Koninklijke Kentalis uit te breiden en te herstructureren. Het gebouw is bestemd voor kinderen van 3-20 jaar die doof, slechthorend of doofblind zijn in combinatie met een andere beperking.

Indeling in clusters
Elk scholencluster is een zelfvoorzienende eenheid met een eigen buiteningang. Elke groepsruimte heeft een eigen tuindeur die uitkomt op een besloten buitenruimte. Het praktijkgericht onderwijs, de onderwijs-nevenruimten, behandelruimten en stafruimten zijn ondergebracht in een centraal gelegen bouwblok met een interne verbinding naar de clusters.

Een gevel in braille
Tegenlicht en grote lichtcontrasten vormen te sterke prikkels voor de doelgroep. Daarom hebben we de ramen als kleine openingen in de gevel gezet, lijkend op het brailleschrift.

Een tastbare routing
De blinde en slechtziende kinderen vinden feilloos hun route in de school. Hiervoor hebben we elke ruimte een herkenbare akoestiek gegeven. Ook hebben we gewerkt met tastbare pictogrammen. De gangen en loopruimten zijn vrij van hinderlijke obstakels.

Het gebouw belemmert de leerlingen niet, maar helpt hen zich te ontwikkelen.

Adres: Theerestraat 42, 5271 GD Sint Michielsgestel
Opdrachtgever: Koninklijke Kentalis

Omvang: 6.229 m2 BVO
Ontworpen in: 2008
Opgeleverd in: 2011