Restauratie en Uitbreiding Schouwburg Kunstmin Dordrecht

De opdracht was het theater ingrijpend te restaureren en uit te breiden. Het doel: zorgen dat de schouwburg weer voldeed aan de functionele en technische eisen van deze tijd. We mochten daarbij de historische erfenis niet uit het oog verliezen; het theater bestaat sinds 1890. In 1939 ontwierp architect Sybold van Ravensteyn in neo-barokke stijl een zaal, foyer en trappenhuis. Sindsdien is het gebouw zelfs Rijksmonument.

Fundering geheel vernieuwd
Onder het gehele gebouw vernieuwden we de fundering. Belangrijk om verzakkingen en scheuren te voorkomen.

Laden en lossen zonder overlast
Bij het theater kan nu inpandig geladen en gelost worden. Vooral voor omwonenden is dat prettig; die hebben geen last meer van het lawaai. We zorgden er ook voor dat laden en lossen arbotechnisch verbeterd is.

Vlakke toneelvloer
De toneelvloer helde. Dat maakte het toneel ongeschikt voor de huidige reizende voorstellingen. Nu is de toneelvloer mooi vlak, zodat Kunstmin weer alle producties kan ontvangen.

Toneelhuis verhoogd en uitgebreid
Het toneelhuis is grondig vernieuwd. Het is verhoogd en uitgebreid met zijtonelen en een achtertoneel. Achter het toneelhuis is ook uitgebreid: met een inpandig truckdock (zie ook hierboven) en daarop kleedkamers, artiestenfoyer en kantoren.

Zichtlijnen gewaarborgd
Vanwege de nieuwe truckdock moest de toneelvloer omlaag. Hierdoor zouden de zichtlijnen verslechteren. Daarom maakten we het balkon en de zaalvloer steiler.

Adres: Sint Jorisweg 76, 3311 PL Dordrecht
Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht

GGH Architecten: Renovatie en uitbreiding Kunstmin inclusief interieur theaterzalen.

Sudio Makkink & Bey: Interieur foyers, theatercafé, kantoren en kleedkamers.

Omvang: 6.000 m2 BVO
Ontworpen in: 2011
Opgeleverd in: 2014