Skip to main content

Het GGZ instellingsterrein Zon & Schild te Amersfoort wordt geherstructureerd waarbij de zorgbestemming geconcentreerd wordt en er ruimte komt voor woningbouwontwikkeling.

De bestaande monumentale zorggebouwen worden in stand gehouden en krijgen een nieuwe bestemming. In dit kader heeft ons bureau onderzocht welke bestemming het hoofdgebouw kan krijgen en hoe dit aansluit bij de toekomstige ontwikkeling van het terrein.

De uitkomst van de studie laat een breed pallet van mogelijkheden zien, waaronder een GGZ woonafdeling, een kantoor/bedrijfsverzamelgebouw, een hotel en een woonbestemming met diverse woningtypologie. Voldoende kansen om het hoofdgebouw een nieuwe uitstraling te geven.

Opdrachtgever: GGZ Centraal