Skip to main content

In het nieuwe woongebouw Klaasje Zevenster van Stichting Brentano te Amstelveen ligt de nadruk op veel bewegingsruimte voor bewoners met dementie.

In plaats van kleine groepswoningen met een beperkte actieradius zijn bij Klaasje Zevenster de huiskamers bij elkaar gesitueerd aan een belevingsgebied en een besloten binnentuin. Deze vormen samen een royaal collectief gebied waar de bewoners kunnen verblijven en bewegen.