GGZ Vincent van Gogh Instituut Venray

Aangemerkt als ‘Good Practice’ door het College Bouw Zorgvoorzieningen.

Winnaar Architectuurprijs Venray 2010.

De opdracht was vervangende nieuwbouw te realiseren voor het Vincent van Gogh Instituut voor geestelijke gezondheidszorg. De nieuwbouw kwam op het Servaasterrein in Venray. Het gehele terrein kreeg een nieuw ontwerp door landschapsarchitect Freek Loos.

Combinatie met monumentale gebouwen
De nieuwbouw kwam centraal op het Servaasterrein, omringd door monumentale gebouwen uit 1916. De kleur van het nieuwe metselwerk sluit mooi aan op dat van de monumentale gebouwen.

Gedifferentieerd aanbod
Voor de bewoners van Vincent van Gogh is een gedifferentieerd aanbod van woon- en zorgvormen gebouwd. Zo is er een Korsakovkliniek en een kliniek voor forensische psychiatrie. Er zijn zowel open en gesloten afdelingen en kleinschalige woongebouwen.

Adres: Stationsweg 46, 5803 AC Venray
Opdrachtgever: Vincent van Gogh Instituut voor geestelijke gezondheidszorg

Omvang: 20.050 m2 BVO (inclusief de randwoningen)
Ontworpen in: 2003-2007
Opgeleverd in: 2009