Renovatie Politiebureau IJtunnel Amsterdam

Aanleiding voor de renovatie en uitbreiding van het Teambureau Centrum Amstel was de verouderde staat van het oorspronkelijke pand en een indeling die niet voldeed aan het toekomstige gebruik.

Nieuwe indeling
Het interieur van het gebouw is volledig vernieuwd om logistieke knelpunten in de oorspronkelijke indeling op te lossen en ruimte te maken voor een flexibele werkomgeving ten behoeve van het teambureau. De nieuwe indeling heeft nu een heldere scheiding tussen publieksgebied, werkgebied en ophoudgebied. Het Command & Control Center is in een aparte beveiligde zone ondergebracht. Uitbreiding van de benodigde vloeroppervlakte is op de 2e verdieping aan de achterzijde gerealiseerd. Het interieur heeft een geheel vernieuwde uitstraling gekregen waarbij ontmoeting en verbinding wordt gefaciliteerd.

Verduurzaming
De gebouwschil is verduurzaamd met geïsoleerde voorzetwanden, nieuwe slanke buitenkozijnen met hoogwaardig isolerend glas en dakisolatie. Koudebruggen zijn aangepakt. Het gebouw is voorzien van volledig nieuwe gebouwinstallaties die aanzienlijk minder energie verbruiken. Het dakvlak is vol gelegd met zonnepanelen. De lager gelegen daken zijn voorzien van mossedum.
Met de uitgevoerde maatregelen is het energieverbruik van het gebouw verbeterd van energielabel D naar A+++.

Behoud van architectuur
Het gebouw heeft een karakteristieke architectuur typerend voor de jaren 70 en vormt samen met de naast gelegen brandweerkazerne een ensemble. Deze panden worden hoog gewaardeerd getuige het feit dat de gemeente Amsterdam de panden heeft bestempeld als orde 3 (zorgvuldige beoordeling bij wijzigingen). De uitbreiding op de 2e verdieping is dan ook in dezelfde stijl uitgevoerd.
De rustige en heldere basis van het exterieur is doorgezet in het interieurontwerp. Rust en terughoudendheid in het kleurgebruik waardoor het interieur een tijdloze uitstraling heeft gekregen. Kleur wordt toegevoegd door de medewerkers met de fel geel gestreepte uniformen.

Adres: IJtunnel 2, 1011 TA Amsterdam
Opdrachtgever: Politie Diensten Centrum
Samenwerking: interieurarchitect Randi van Gerve

Ontworpen in: 2020
Opgeleverd in: 2022

OUD

NIEUW

OUD

NIEUW

OUD

NIEUW

OUD

NIEUW