Psychiatrisch Centrum Amsterdam Sloten

De opdracht was een psychiatrisch centrum in Amsterdam te bouwen, dat zich voegt in de woonomgeving. Geheel volgens het ‘Amsterdamse model voor de Psychiatrie’: integratie van GGZ-voorzieningen in de stad, in plaats van ‘weggestopt’ in een natuurrijke omgeving.

Woningvormgeving
De afdelingen zijn vormgegeven als woningen met een eigen voordeur aan de openbare weg. Dit bevordert de visuele integratie van het complex.

Als ‘winkels’ aan de straat
Het dagactiviteitencentrum en de centrale ontmoetingsruimte liggen als ‘winkels’ aan de straat. Daarnaast ligt de bewegingstherapie aan een voetpad dat dwars door het blok loopt. Dit voetpad wordt intensief gebruikt; het is de snelste verbinding tussen de woningen, school en tramhalte.

Indeling in verdiepingen
Op de begane grond zijn 2 gesloten afdelingen voor 10 bewoners elk. Op de 1e verdieping zijn 2 afdelingen voor bewoners die ook somatische zorg behoeven. Tot slot zijn op de 2e verdieping aparte woningen, die vrij indeelbaar zijn als 1- of meerpersoonswoning.

Adres: Bocholtstraat 54, 1066 MG Amsterdam
Opdrachtgever: GGZ inGeest

Omvang: 4.935 m2 BVO
Ontworpen in: 1991
Opgeleverd in: 1994