Rijksmuseum van Oudheden Leiden

Eervolle vermelding European Museum of the Year Award, 2003

De opdracht was het Rijksmuseum van Oudheden te renoveren en uit te breiden. Op hoofdlijnen ging het om een ruimtelijke reorganisatie, vergroting van het vloeroppervlak en aanpassen van de Zuidvleugel.

Aanpassen Zuidvleugel
De Zuidvleugel voldoet nu volledig aan de eisen van het Deltaplan Cultuurbehoud.

Overkapte binnenplaats
We overkapten de binnenplaats met een ‘parasol’ van glas en staal. In de vide onder de overkapping is een centraal stijgpunt voor het gehele museum.

Arcade rondom de Taffehzaal
We maakten een arcade rondom de Taffehzaal. In de arcade zijn de museumwinkel, het café en de archeotheek ondergebracht. Zowel de Taffehzaal als de arcade zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Zo kregen ze de functie van openbaar plein.

Etalagezone
We ontdeden de ramen aan het Rapenburg en de Houtstraat van hun blindering. Met voorzetwanden creëerden we vervolgens een etalagezone met replica’s van museumobjecten. Zo kreeg het museum een veel uitnodigender karakter.

Adres: Rapenburg 28, 2311 EW Leiden
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst

Omvang: 7.017 m2 BVO
Ontworpen in: 1996 – 1997
Opgeleverd in: 2000