Skip to main content

Emmahof is één van de locaties van Stichting Pro Senectute gesitueerd in Amsterdam Zuid.

Hier wordt aan bewoners, veelal afkomstig uit de buurt, een zorgcontinuüm aangeboden van zelfstandig wonen tot volledig verzorgd en verpleegd wonen, met name voor bewoners met dementie.
Pro Senectute wil zich voorbereiden op de toekomst van de lokale ouderenhuisvesting en is daarom van plan om het gebouw grondig te renoveren en uit te breiden.