Skip to main content

Als gevolg van waterstaatkundige aanpassingen in de polder Heerhugowaard en voor het klimaatbestendig maken van de polder, is besloten een extra gemaal te bouwen nabij de kruising van de N242 en de N194. Deze pompt het water naar de boezem aan de overkant van de N242.

In ons schetsontwerp (gemaakt in het kader van een minicompetitie) zijn de functies van het gemaal vormgegeven in een slingerende wand, te associëren met golvend water. Deze wordt voorgesteld in circulaire steenkorven om een plek te bieden aan flora en fauna uit de bestaande oevers. Een rustplek voor passanten biedt zicht op de instroom van het gemaal. Een windmolen voor opwekking van duurzame energie verwijst naar het verleden toen polders droog werden gemalen met behulp van traditionele Hollandse windmolens.
Het thema van de slingerende wand komt terug bij de uitstroom in combinatie met een rustplek voor voetgangers en fietsers met uitzicht op de boezem.